بازگشت به صفحه اصلی

روش اجرایی مهندسی وب

تحلیل، طراحی، پیاده سازی، تست، نگهداری

تعاریف:

 • وبسایت: تجربه کسب اطلاعات برای کاربران Informational User Experience

  یک وبسایت ایجاد تجربه برای کسب اطلاعات خاص توسط افراد را دنبال می کند. بنا بر این همه چیز در پروژه برای خلق فضایی برای کسب اطلاعات با تجربه ای کارآمد و خوشایند است.

 • وب سایت استاتیک: Static Website

  به وب سایتی که برای محتویات آن پایگاه داده و کنترل پنل در نظر گرفته نشده و محتویات آنها در متن خود صفحات وب ذخیره شده است گفته می شود. هزینه پیاده سازی آنها کمتر و لی هزینه تغیرات و نگهداری آنها بیشتر است. در مواقعی که تغییرات وبسایت خیلی کم باشد این راهکار مناسب تر است.

 • وب سایت دینامیک: Dynamic Website

  به وب سایتی که محتویات آن تحت مدیریت اپراتور وارد و ویرایش می شود و اصل اطلاعات در متن صفحات ذخیره نمی شود. پیاده سازی این وبسایتها هزینه بیشتر ولی تغیرات و نگهداری از آنها هزینه کمتری دارد.

 • تحلیل Analyze

  به مجموعه عملیاتی که برای تشخیص، جمع آوری، دسته بندی، اولویت بندی و نحوه نمایش اطلاعات و همچنین فراگیری چگونگی، بهینه سازی و الویت بندی فرآیندهای انتقال داده از لحاظ فیزیکی در فضای پروژه انجام می گیرد گفته می شود.

 • طراحی Design

  به مجموعه عملیاتی که برای ساختار دهی به اطلاعات در بانک اطلاعاتی، فرآیندهای برنامه نویسی شده و فرمهای نمایش و گزارش در محیط نرم افزاری صورت می گیرد گفته می شود.

 • پیاده سازی Implementation

  به عملیات برنامه نویسی، کد نویسی، گرافیک و تبدیل داده ها در بانک اطلاعاتی، بدنه ی نرم افزار و رابط کاربری گفته می شود.

 • تست Test

  به سلسله فرآیندهایی که برای مانیتورینگ و حصول اطمینان از صحت عملکرد کل و بخشهای پروژه انجام می گیرد گفته می شود.

 • نگهداریMaintenance

  ایجاد نسخه های پشتیبان، بروزرسانی ماژولهای عملیاتی نرم افزار به منظور بهینه سازی و به سازی، همسانسازی با پیشرفتهای تکنولوژی در فرآیندهای نگهداری انجام می گیرد.